Yönetim Paneli

HyperLink

Teftiş Menüsü
Diğer Sayfalar
 

HyperLink

 
 
Yararlı LinklerAyşe KAYA Merhaba hocam zihin engelliler sınıf öğretmeni 5.sınıfta bulunan bir öğrenci için 36 saat ders yapması gerekir mi? Yapmış olduğu takdirde ek dersini kaç saat üzerinden alır? 15 mi veya daha fazla mı alır? 22.02.2013

İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren birinci ve beşinci sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2012 tarih ve 69 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup 5. sınıflarda zorunlu ders saati sayısı 28, seçmeli ders saati toplamı ise 8’dir.

Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Ortopedik Engelliler, Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İlkokulu ve Ortaokulu ile Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okul-Ağır veya Orta Düzeyde Zihinsel Engelliler/Otistik Çocuklar) Haftalık Ders Çizelgeleri, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren birinci ve beşinci sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29.06.2012 tarih ve 96 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup 5. sınıflarda zorunlu ders saati sayısı 28, seçmeli ders saati toplamı 8’dir.

 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları başlıklı 26/ç maddesinde;

“Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.” Hususları yer almaktadır.

 

Bakanlığımızın sınıf Öğretmenlerinin Ek Ders Ücretlerine İlişkin yaptığı açıklamada;

“Özel eğitim okulları haftalık ders çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.06.2012 tarih ve 96 sayılı kararı ile 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 1.ve 5. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere kabulü ile bu yıl 5. sınıflarda (ortaokul) ders okutan kadrolu sınıf öğretmenlerinin 30 saatin üzerinde derse girmelerini sağlamak üzere MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 9. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 1. alt bendinde değişiklik yapılmış; bu değişiklik, Kararın resmi gazetede yayınlandığı 09.10.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda;

a)      Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan haftalık ders çizgelerine göre 30 saatin üzerinde derse girilmesi gereken sınıflarda görev yapan özel eğitim sınıf öğretmenlerine,

b)      Okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında uygulanan haftalık ders çizelgesine göre 30 saatin üzerinde derse girilmesi gereken sınıflarda görev yapan özel eğitim sınıf öğretmenlerine,

c)      Evde eğitim uygulamalarında görev alan okul/kurumunda 30 saatini dolduran kadrolu sınıf öğretmenlerine,

d)     Okullarının bünyesinde açılan destek eğitim odalarında yürütülen özel eğitim hizmetlerinde görev alan ve 30 saatini dolduran kadrolu sınıf öğretmenlerine

8 saate kadar daha ek ders ücreti karşılığı görev verilebilecektir.

Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen kadrosuz öğretmenler ile ilgili 2. alt bentte değişiklik yapılmadığından bu öğretmenlerin bu yıl 5. sınıflarda görevlendirilmemesi ve haftada 30 saatin üzerinde ders verilmemesi gerekmektedir.” Hususları yer almaktadır.

 

Özel  eğitim sınıf öğretmenlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 5., 6.,11.maddelerine göre aylık karşılığı ders görevinin haftada 18 saat, ücret karşılığı toplam ek ders saati sayısının ise 15 olduğu, ayrıca öğretmen sayısının yetersiz olması halinde Karar’ın 9/1 maddesi gereği  haftada 8 saat daha ek ders görevi verilebilmektedir.

 

Buna göre; özel eğitim usul ve esasları konusunda Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin incelenerek yararlanılması, 5.sınıfta haftada 36 saat ders okutan özel eğitim sınıf öğretmenine 21 saat ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.